Tinerii Bisericii

Ca roua vine tineretul Tau la Tine. Psalmul 110:3

 
Biserica noastră are în structura programelor întâlniri de tineret, loc unde tinerii iși deschid inima față de Dumnezeu.
Aceste întâlniri au loc în fiecare luni de la ora 19:00 la 21:00 în clădirea bisericii.
Părtășiile de luni-seara sunt ocazii în care, un grup de tineri, de diferite vârste și cu diverse preocupări, se întrunesc în vederea edificării personale.
De obicei, seara de părtășie presupune un timp de închinare, prin cântare și rugăciune, urmat de un timp de studiu biblic. Rămâne vie și motivatoare experiența profetului Daniel, pe care, el însuși o mărturisește: “am văzut din cărți că trebuiau să treacă șaptezeci de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului…” (Dan. 9:2).
 
Despre ce cărți vorbește Daniel aici? Avem toate motivele să credem că Daniel era un iubitor al sfintelor Scripturi, iar revelația planului lui Dumnezeu, (ca după șaptezeci de ani să elibereze poporul de sub robia Babilonului), o primește citind cartea proorocului Ieremia! (Ier. 25: 11-12, Ier. 29: 10-14)
 
Oare ce s-ar fi întâmplat, dacă Daniel nu ar fi fost un pasionat al cărților sfinte? Ar fi abandonat Dumnezeu planul de eliberare al poporului Israel? Sau poate în loc de cei șaptezeci de ani, (profețiți de Ieremia) ar fi prelungit Dumnezeu perioada robiei Israelului, până când cineva să deschidă cărțile, să citească, să creadă și să mijlocească?
 
 Nu! Probabil, Dumnezeu ar fi ridicat un altul, în locul lui Daniel. Și noi, lunea seara, dorim să vedem din Scripturi planurile lui Dumnezeu. Nu neapărat planurile privind politica Israelului fizic, ci mai ales planurile Sale privind extinderea Împărăției noului Israel și hotărârile Lui cu privire la fiecare frate și soră, care prin credință a fost făcut cetățean în Noul Ierusalim!
Timp de aproximativ 1600 de ani, Duhul Sfânt a inspirat pe autorii cărților Bibliei, pentru ca noi, azi, să avem la îndemână, o carte care să ne vorbească cuvintele Lui Dumnezeu. O studiem? Suntem dornici să aflăm voia lui Dumnezeu cu privire la noi? Biblia a fost scrisă și pentru mine și pentru tine.
În cadrul serviciilor divine copiii de la 3 ani sunt așteptați cu bucurie să ia parte la școala duminicală.
Scopul întâlnirilor este în primul rând imprimarea Cuvântului lui Dumnezeu în mintea și inima copiilor. Totodată urmărim ca legătura dintre copii să devină tot mai strânsă.